Showkorps Federatieband CJV Den Haag Opgericht: 1 september 1945 Opgericht door: Dhr. J.M. Deierkauf † Erevoorzitter: Dhr. P. Krul † Ereleden: Dhr. W. van Zetten †,Dhr. P. Krul †,Dhr. L.J. Schonk, Dhr.J.E. Matla, Dhr. L.M. Struick, Dhr. R.A.J. Kop Leden van verdiensten: Dhr. J. van Dalen † ,Dhr. R. van der Noll †, Dhr. J. de Jong sr. †, Dhr. C. van der Bor, Dhr. A. Lak, Dhr. H.J. Haisma, Dhr. G.E. Oudshoorn, Mevr. Miranda Bourquin-van Osch, Dhr. Mario van Staalduinen.

  1945-1960 Het begin: Federatieband C.J.M.V   In september 1945, vrij snel na de 2e wereldoorlog, werd vanuit de Christelijke Jonge Mannen Vereniging 'Rustenburg' een drumband opgericht, door voorzitter J.M. Deierkauf. De bezetting bestond uit tamboers, pijpers en hoornblazers. De troms en de dwarsfluiten werden gekocht met geschonken gelden en gelden uit diverse acties. Daar het financieel geen rooskleurige tijd betrof werden later, ter gelegenheid van het drie of vier jarig bestaan  de troms evenals de dwarsfluiten (gaspijpen) zelf gefabriceerd. De heer Deierkauf, werkzaam bij de haagse politie, was de drijvende kracht achter het een en ander en door zijn functie bij de politie was hij in de gelegenheid uniformen te organiseren, battledress  (van het canadese leger) in donkerblauw. In die tijd werd er meerdere malen een optreden verzorgd in samenwerking met de drumbands van C.J.M.V. West en C.J.M.V. Overvoorde. Deze samenwerking resulteerde eind jaren '40 in een samensmelting onder de naam van C.J.M.V. Federatieband.

Van 1954 tot 2011 is de oefenruimte van de Federatieband gevestigd geweest in de Ds. D.J. Karresschool aan de Naarderstraat 102 te Den Haag. Vanaf 1957 waren er nog 4 C.J.M.V. korpsen over in Den Haag, te weten: - C.J.M.V. Transpolaband (later bekend als Reflection Rijswijk) - Tamboers- en Pijperskorps C.J.M.V. Scheveningen - Jong Federatieband C.J.M.V. - Federatieband C.J.M.V. In 1958 besloten het C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging) en het C.J.V.F. (Christelijke Jonge Vrouwen Federatie) te fuseren; hieruit ontstond het Christelijk Jongeren Verbond (C.J.V.). Door deze voor die tijd revolutionaire maatregel, bleven er in die tijd nog zo'n 15 heren over. De naam werd gewijzigd in Federatieband C.J.V., en vanaf die tijd werden ook vrouwen toegelaten tot de Federatieband. 1960-1985 De Gloriejaren: tamboer-, pijper- en jachthoornkorps Federatieband CJV In de jaren '60 en '70 werden verschillende instrumenten vervangen en toegevoegd aan het instrumentarium. In deze periode deden de volgende instrumenten hun intrede: - lyra - grote fluit met bohmsysteem - bas - jachthoorn - sousafoon Uiteindelijk resulteerde al deze toevoegingen tot de bezetting van het toenmalige tamboer-, pijper-, en jachthoornkorps Federatieband C.J.V. In deze jaren werden op concoursen maar liefst 20 kampioenschappen binnen gehaald. De Federatieband was dan ook een graag geziene gast op tal van nationale en internationale evenementen. Naast deelname aan vele concoursen werd zowel in 1970 en 1974 ook deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Helaas werden de diverse optredens slechts beoordeeld met 2x een zilveren medaille (1970) en 1x een bronzen medaille (1974). Dat de Federatieband een vereniging was die ook een graag geziene gast was in buitenland blijkt ook wel aan de verschillende tournees die hebben plaats gevonden: - 1974 12 daagse tour USA/Canada - 1977 4 daagse tour naar Nordenstadt - Duitsland - 1979 4 daagse tour naar Stockstad am Rhein - Duitsland - 1981 4 daagse tour naar Nordenstadt - Duitsland - 1983 4 daagse tour naar Nordenstadt - Duitsland - 1984 6 daagse tour naar Schotland - 1981 deelname aan de Nationale Taptoe Breda.   1985-1996

De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden: Showkorps Federatieband In 1985 kwam er een einde aan een begrip in de Haagse regio. Het toenmalige tamboer-, pijper-, en jachthoornkorps Federatieband C.J.V. was verleden tijd. Een heel nieuw chromatisch koperinstrumentarium met een progressieve vormgeving werd in gebruik genomen. Dit nieuwe instrumentarium bood nieuwe mogelijkheden voor wat betreft de te spelen muziek. Met de ingebruikname van het nieuwe instrumentarium werd tevens een nieuwe naam geïntroduceerd. De vereniging ging vanaf dat moment showkorps Federatieband C.J.V. heten. In de jaren daarna was de Federatieband vooral zoekende naar een nieuwe stijl. Er werden dan ook verschillende stijlen uitgeprobeerd.  Ook in de jaren '90 werden de instrumenten vervangen. Het slagwerk van de Federatieband was dit keer aan de beurt. Allereerst werden de tamboers voorzien van nieuwe High tension snare's gevolgd door de vervanging van de grote trom voor een gloed nieuwe bass line. Vanaf dat moment beschikte de Federatieband niet over een grote trom maar wel vier. Tevens een quint aangeschaft en werd de bestaande quad voorzien van een 5e tom. Eind jaren '90 werd door de toenmalige technische staf van de vereniging een beleidsplan geschreven, waarin de ontwikkeling naar een nieuwe stijl werd beschreven. De Federatieband ging zich vanaf dat moment steeds meer toeleggen op de zogenaamde Corpsstyle Marchingband stijl. Deelname aan concoursen vonden vanaf 1985 nog maar zelden plaats. In totaal werd er in deze periode slechts 10 keer aan concours deelgenomen. Er werd tijdens deze deelnames nog wel 3x een kampioenschap binnengehaald. Ook het aantal meerdaagse trips was in deze periode vele malen minder. Een van de hoogtepunten van die jaren was zondermeer de 7 daagse trip naar Hamar in Noorwegen. Tijdens de mars- en showwedstrijden werden in een internationaal deelnemersveld grote successen geboekt. De marswedstrijd werd beoordeeld met een totaal van 81,50 punten, een 1e prijs. De showwedstrijd werd maar liefst beoordeeld met een totaal van 90 punten, een 1e prijs met lof en een 2e plaats.  

1997 – 2004: Nieuwe successen als Corpsstyle Marcingband FB Het jaar 2000 is voor de Federatieband het jaar waarin een aantal grote veranderingen worden doorgevoerd. Allereerst wordt het traditionale uniform vervangen door een gloednieuw showuniform met een zogenaamde drumcorps uitstraling. De Federatieband wil zich meer en meer ontwikkelen tot een ware Corps-style Marchingband. Dit type marchingband kenmerkt zich voornamelijk door de combinatie van een slagwerkgroep volgens de drumcorps-traditie en een brassgroep die naast koper instrumentarium bestaat uit fluiten, saxofoons en klarinetten. In september 2000 wordt voor het eerst deelgenomen aan de KNFM Finals te Helmond. Op dit kampioenschap wordt deelgenomen in de Corps-Style klasse. In 2001 wordt deelgenomen aan de marsparade van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Dit grootse muziekspektakel wat eens in de vier jaar plaatsvindt is voor het laatst bezocht in 1974. Voor het eerst in de historie van de Federatieband wordt een gouden medaille behaald. Vanaf 2003 wordt door de Federatieband deelgenomen aan de competitie van Drumcorps Europe (DCE). De allereerste outdoorcontest door DCE georganiseerd wordt door de Federatieband gewonnen.   2005 - 2010: FB Drum & Bugle Corps In de recente jaren is het corps-style concept verlaten en is de Federatieband zich steeds meer gaan toeleggen op de Drumcorps-style. Anno 2008 presenteert de Federatieband zich als FB Drum & Bugle Corps. De FB is een ambitieuze vereniging, dat zich elk jaar opnieuw probeert te verbeteren in de competitie en steeds beter in staat is om het publiek te betrekken in het enthousiasme. Na 2009 echter, heeft het Drum & Buglecorps te kampen met een groot ledenverlies. In combinatie met de stagnerende ledenaanwas vanuit de jeugd betekent dat 2010 een jaar zonder showprogramma is. Aan het einde van 2010 heeft de FB de conclusie moeten trekken dat er te weinig perspectief is voor de toekomst en wordt na 65 jaar besloten te stoppen met Drum & Bugle Corps.

2009 is ook het jaar dat een stel overgebleven oudgedienden, aangevuld met nieuw bloed, besluit een nieuw onderdeel op te starten : Streetband FB3, een gouden greep voor het voorbestaan van de vereniging zo zou later blijken. 2010-2015: De besturen van Federatieband en Jong Federatieband komen in maart 2010 met het nieuws naar buiten dat beide verenigingen intensief gaan samenwerken, onder de naam FB Korpsen zal een nieuwe overkoepelende organisatie vorm gaan krijgen.  2013: een nieuwe start voor de FB Met een groep oudere JFB-ers in combinatie met de leden van beide indoor units ( Busy Fingers en Future Blaze), wordt de Federatieband weer nieuw leven ingeblazen. De Federatieband zal weer terugkeren onder de naam Showkorps Federatieband en zal weer als Corpsstyle Marchingband acteren. Een Amerikaans georiënteerd showkorps.

Uniformering Federatieband:

1945 - 1950:  Deze battledress werd verkregen van het op dat moment in ons land verblijvende Canadese leger. De Canadese uniformen werden voor gebruik zwart geverfd.

1950-1960: Zwarte broek met grijze bies, wit overhemd, zwarte stropdas en als hoofddeksel een zwart schuitje; de vrouwelijke leden droegen een plooirok. De diversen onderdelen van het uniform dienden de leden zelf aan te schaffen (een zwarte das voor hfl. 0,50 en overhemd voor 1,50 evenals de schoenen.)  

1960-1971: In het begin van de jaren '60 werd door een handvol moeders keurige blauwe jasjes en schuitjes gemaakt. Hieronder werd een schaduwdasje gedragen.

1971-1991: In 1971 werd voor het eerst een showuniform aangeschaft. Dit uniform bestond uit: zwarte pantalon met rode bies, rood colbert met staande kraag en vaste koppel, zwarte kolbak met rode sierkoorden alsmede een witte pluim.

1991-2000: In 1991 werd na lange dienst van het voorgaande succesvolle uniform, een nieuw uniform aangeschaft. Het nieuwe uniform vertoonde veel overeenkomsten met het succesuniform, die werd gedragen in de periode 1971-1991. Het colbert bestond nu uit een gesloten staande kraag. De zwarte kolbak werd ingeruild voor een witte helm.

2000-2010: Met de verandering van de muzikale stijl, werd een nieuw uniform steeds meer geambieerd. In 2000 werd een nieuw uniform in gebruik genomen. Zwarte pantalon met zilveren smalle bies, rood kort colbert met zilveren sjerp en zwarte shako met verschillende pluimen.

2013-2016: Bij de herstart wordt gekozen voor een geheel nieuw ontwerp van het tot dan toe gebruikte uniform, in 2013 start de vernieuwde Federatieband in de tot dan door de Jong Federatie gebruikte uniformen. In 2014 kan het korps naar buiten in een geheel nieuw uniform waarin zwart de basiskleur is met enkele rode en zilveren accenten gecombineerd met een zwarte shako met pluimen met een rood accent erin.

Begin 2017 komt er wegens gebrek aan voldoende leden een eind aan het bestaan van de marchingband, de vereniging gaat verder met het onderdeel Foutje Bedankt met de daarbij horende verschillende themaorkesten.

2024_Staatsie_winter_2.jpeg
2023_X-Brass_3.jpg
IMG_7652_2.jpg

Contactgegevens

Postadres:
p/a Meppelrade 189
2544 XP Den Haag

Tel. 06-40198138
management@fbkorpsen.nl

Social Media

Bezoek ook onze facebookpagina's.

logo facebook 48Themaorkesten

logo facebook 48Foutje Bedankt

Logo InstagramFoutje op Insta

In- / uitloggen

Toegang tot het besloten gedeelte van deze site is alleen voorbehouden aan hen die hier expliciet toestemming voor hebben.